Факултетът по обществено здраве обявява конкурс за селекция на млади учени и постдокторанти

В изпълнение на НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“, на която Медицински университет – Пловдив е бенефициент, Факултетът по обществено здраве към Медицински университет – Пловдив обявява конкурс за селекция на млади учени и постдокторанти.

Една от целите на програмата е привличане и задържане на талантливи млади хора с доказани качества за научноизследователска работа.

Млади учени са лица, придобили ОКС „Магистър“ преди не повече от 10 години – т.е. от и след м. септември 2011 г.

Постдокторанти са лица, придобили ОНС „Доктор“ преди не повече от 5 години – т.е. от и след м. септември 2016 г.

Списъкът на документите, които трябва да се подадат и критериите за класиране са публикувани на сайта на Медицински университет – Пловдив в раздел „Научна дейност“-Национални програми – Национална програма „Млади учени и постдокторанти“.

Тези, които са участвали във II-ри етап на програмата, не е необходимо да подават документи за участие. Желаещите да продължат в III-и етап трябва да подадат Декларация, касаеща избягване на двойно финансиране по НП „Млади учени и постдокторанти“ в Деканата на Факултета по обществено здраве най-късно до 08.02.2021 г. включително.

За новите кандидати документи за кандидатстване се подават в Деканата на Факултета по обществено здраве до 8.02.2021 г. включително. Мотивационното писмо трябва да се адресира до Декана на Факултета по обществено здраве. Комплектът документи се подава в плик А4.

Лице за контакт – проф. д-р Мария Стойкова – тел. 0888 49 49 21; e-mail: [email protected]