Факултетно управление

Аула Магна, Факултет по Дентална медицина, МУ - Пловдив
Аула Магна, Факултет по Дентална медицина, МУ – Пловдив
Факултет по дентална медицина – управление
Декан
доц. д-р Деян Нейчев, дм
Доц. д-р Деян Нейчев, дм
Декан

гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №3
Тел. 032/ 200 822
E-mail: [email protected]

Заместник-декан по учебната дейност и СДО
Проф. д-р Нешка Атанасова Манчорова - Велева,дм
Проф. д-р Нешка Манчорова-Велева, дмн
Проф. д-р Нешка Манчорова-Велева, дмн
Заместник-декан по учебната дейност и СДО

гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №3
Тел. 032 200 892
E-mail: [email protected]

Заместник-декан – Научно-изследователската дейност
Доц. д-р Георги Томчев Томов, дм
Проф. д-р Георги Томчев Томов, дм
Заместник-декан – Научно-изследователската дейност

гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №3
Тел. 032 / 200 892
E-mail: [email protected]

Заместник-декан – Качество и акредитация
Доц. д-р Силвия Ангелова Кръстева, дм
Доц. д-р Силвия Кръстева, дм
Заместник-декан – Качество и акредитация

гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №3
Тел. 032/ 200 887
E-mail: [email protected]

Заместник-декан по международно сътрудничество и проектна дейност
Катедра по пародонтология и ЗОЛ
Проф. д-р Елена Фиркова, дм
Проф. д-р Елена Фиркова, дм
Заместник-декан по международно сътрудничество и проектна дейност

гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №3
Тел.032 200 855
E-mail: [email protected]

Инспектор
Ивалина Тевекелова

гр. Пловдив, бул. „Христо ботев“ №3

тел: 032 / 200 899
E-mail: [email protected]