Факултетно управление

Аула Магна, Факултет по Дентална медицина, МУ - Пловдив
Аула Магна, Факултет по Дентална медицина, МУ – Пловдив
Факултет по дентална медицина – управление
Декан
А. Влахова
А. Влахова
проф. д-р Ангелина Влахова, дм

Декан

гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №3
Тел. 032/200 800
E-mail: [email protected]
[email protected]

Заместник-декан по учебната дейност и СДО
Катедра по орална хирургия
dots.-d-r-Hristo-Daskalov
Доц. д-р Христо Иванов Даскалов, дм

Заместник-декан по учебната дейност и СДО

гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №3
Тел.
E-mail: [email protected]
[email protected]

Заместник-декан – Научно-изследователската дейност
stoewa
stoewa
Доц. д-р Илияна Любомирова Стоева, дмн

Заместник-декан – Научно-изследователската дейност

гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №3
Тел.
E-mail: [email protected]
[email protected]

Заместник-декан – Качество и акредитация
Катедра по протетична дентална медицина
Dots.-d-r-Ilian-Vangelov-Hristov
Доц. д-р Илиан Вангелов Христов, дм

Заместник-декан – Качество и акредитация

гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №3
Тел. 032/200 809
E-mail: [email protected]
[email protected]

Заместник-декан по Международно сътрудничество и чуждестранни студенти
Проф. д-р Елена Илиева Фиркова, дм
Проф. д-р Елена Илиева Фиркова, дм
Проф. д-р Елена Илиева Фиркова, дм

Заместник-декан по Международно сътрудничество и чуждестранни студенти

гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №3
Тел.
E-mail: [email protected]
[email protected]

Заместник-декан – Проектна дейност
Dr.Chenchev2
Dr.Chenchev2
Доц. д-р Иван Лулчев Ченчев, дм

Заместник-декан – Проектна дейност

гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №3
Тел.
E-mail: [email protected]

Инспектор
Вера Стоянова
Вера Стоянова
Вера Стоянова

гр. Пловдив, бул. „Христо ботев“ №3

тел: 032 / 200 899
E-mail: [email protected]