Учебна програма по Лицево-челюстна хирургия, цикъл от „Специализирани хирургии“ за специалност „Медицина“ по учебни планове 2021/2022 и 2022/2023 год.