Препоръчителна литература за самоподготовка по дисциплината „Лицево-челюстна хирургия“, цикъл от „Специална хирургия“, специалност „Медицина“