Програма за упражнения по дисциплината Орална и Лицево-челюстна хирургия за студенти по „Дентална медицина“ за летен семестър на 2022/2023 учебна година