Програма за упражнения по дисциплината Орална и лицево-челюстна хирургия за студенти по „Дентална медицина“ – летен семестър / 2021 – 2022 учебна година