Програма за упражнения и лекции по дисциплината Лицево-челюстна хирургия за студенти по „Медицина“ за летен семестър на 2022/2023 учебна година