Колектив на катедра по образна диагностика, ФДМ, МУ – Пловдив

Колектив на катедра по образна диагностика, ФДМ, МУ - Пловдив

Колектив на катедра по образна диагностика, ФДМ, МУ – Пловдив