Колектив на катедра по оперативно зъболечение и ендодонтия, ФДМ, МУ – Пловдив

Колектив на катедра по оперативно зъболечение и ендодонтия, ФДМ, МУ - Пловдив

Колектив на катедра по оперативно зъболечение и ендодонтия, ФДМ, МУ – Пловдив