Конспект по Специална хирургия, вкл. локална анестезия и болкоуспокояващи в денталната медицина – студенти по „Дентална медицина“ 3 курс