Колектив на катедра по протетична дентална медицина, ФДМ, МУ – Пловдив

Колектив на катедра по протетична дентална медицина, ФДМ, МУ - Пловдив

Колектив на катедра по протетична дентална медицина, ФДМ, МУ – Пловдив