Активности

20191 ноември – Ден на народните будители

На 30 октомври 2019 г. по инициатива на Департамента за езиково и специализирано обучение в Първа аудитория на Аудиторния комплекс на МУ – Пловдив тържествено бе честван Денят на народните будители.
Празникът на Духовността започна тържествено с химна на Република България.
Водещи на тържеството отново бяха Анна-Мария Седлоева и Тодор Гашаров – възпитаници на МУ – Пловдив, специалност „Фармация“, V курс.

Приветствено слово от името на Ректора на МУ – Пловдив, проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм, поднесе проф. д-р Ани Белчева, дм, Заместник-ректор по учебната дейност.

Приветствено слово за мисията да бъдеш учител произнесе Директорът на ДЕСО на МУ – Пловдив, проф. д-р Иван Дечев, дм.

ПРОГРАМАТА

За пореден път български и чуждестранни студенти съвместно станаха част от всички, които тачат и съхраняват жива историческата ни памет.

 Златимира Ублекова (студентка от специалност „Медицина“, II курс, ОБЕ) и Явер Кхан (студент от специалност „Медицина“, II курс, ОАЕ) припомниха историята на празника и имената на някои от най-бележитите духовни водачи на българския народ през вековете.

 Ана Цуцуману – студентка от специалност „Медицина“, II курс, ОАЕ, сподели мисли за своята среща с поезията на един от най-великите българи – Христо Ботев.

 Незабравимо бе изпълнението на бесарабската българка Злата Демирова – студентка от специалност „Медицина“, I курс, ОБЕ. Тя отправи специален поздрав към всички гости с песента „Лале ли си, зюмбюл ли си“.

 Програмата продължи с презентацията „Д-р Петър Берон в Крайова и образованието на жените“ на Виктория Григорова – студентка от специалност „Медицина“, I курс, ОАЕ.


 В магията на Родопите и фолклорната песен ни потопи Лидия Башева – студентка от ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност „Педагогика“, I курс. Съпровод на гайда – Надежда Желязкова.

 Преподаватели от Медицински университет – Пловдив, посветени не само на професията си, но и на духовността, отправиха специален поздрав към всички съвременни будители със силата и внушенията на своите стихове (включени в сборника „Стъпки 10“ като част от проявите в „Нощта на учените“ – Пловдив, 2019 г.).

 Незабравим своеобразен завършек на празника поставиха изпълненията на хора за народни песни „Веселие“ към МУ – Пловдив с художествен ръководител проф. д-р Тодор Киров и на академичния танцов ансамбъл „Медик“ към МУ – Пловдив с гл. худ. ръководител д-р Стефан Йорданов.

Организационен екип:

Директор на ДЕСО: проф. д-р Иван Дечев, дм
съпредседатели: ст. преп. д-р Маргарита Димитрова
и админ. ст. преп. Димитър Мирчев
ст. преп. д-р Милена Динева-Мулешкова
преп. Димитрия Желязкова
преп. Антоанета Павлова
ст. преп. Жана Младенова
ст. преп. Благой Айвазов
преп. Крикор Инджиян
инсп. Марина Костова

Ръководители на изпълнения:
преп. Мария Генова
преп. Лидия Кавръкова
преп. Юлияна Кючукова
хон. преп. Васил Димитров

–––––––––––––––––––––––––––––––––
Сърдечни благодарности към всички участници, ръководители, технически лица и инженери, с помощта на които Секцията по български език и Департаментът за езиково и специализирано обучение организират и реализират своите празници на духа и словото!24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

На 9 и 14 май 2019 г. Департаментът за езиково и специализирано обучение на МУ – Пловдив за пореден път тържествено отбеляза Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. На първия празничен ден (9 май 2019 г.) присъстваха Ректорът на МУ – Пловдив, заместник-ректори, декани, преподаватели, български и чуждестранни студенти и много гости.

Началото на програмата бе поставено с Химна на Република България и песента „Върви, народе възродени …“, които вдигнаха цялата препълнена зала на крака.

Водещи на тържеството бяха очарователните възпитаници на МУ – Пловдив, специалност „Фармация“, IV курс – Ана-Мария Седлоева и Тодор Гашаров.

ПРОГРАМАТА
бе изключително богата и разнообразна.

Теано Калуциду, студентка в Подготвителен курс, изпълни стихотворението на Матей Шопкин „На българската реч“ (ръководител – ст. преп. М. Кръстева).

Приветствено слово за силата на българския дух поднесе проф. д-р Иван Дечев, дм – Директор на Департамента за езиково и специализирано обучение.

Със своите изпълнения в магията на музиката ни пренесе Виргиния Борисова, специалност „Дентална медицина“, VI курс, ОБЕ.


Италианският студент Рикардо Суела, специалност „Медицина“, I курс, ОАЕ взе интервю за Деня на българската азбука от българската студентка Христина Стойнова, специалност „Фармация“, II курс (ръководител – преп. Л. Кавръкова).

Две италиански студентки от специалност „Дентална медицина“, I курс, ОАЕ – Анджела Алоис и Адзура Тереза Мартела, представиха Информация за гроба на Свети Кирил във Ватикана (ръководител – преп. Л. Кавръкова).

Специален поздрав към гостите на празника отправи със стихотворението „Букварче“ Юлиян Георгиев – ученик от първи клас в ОУ „Екзарх Антим I”.

Програмата продължи със спектакъла „Диалогът минало – настояще – бъдеще и символиката на старобългарската азбука“.

Сценарий и режисура: ст. преп. д-р Маргарита Димитрова, ръководител на Секцията по български език.
Ръководители на екипите от студенти, участващи в спектакъла:
• ст. преп. д-р Маргарита Димитрова;
• ст. преп. д-р Димитър Мирчев;
• ст. преп. д-р Милена Мулешкова;
• преп. Димитрия Желязкова;
• преп. Юлияна Кичукова;
• хон. преподавател Васил Димитров;
• ръководители – асистенти: преп. Мария Георгиева, инсп. Марина Костова, ст. преп. Златка Танева, ст. преп. Евгений Кадийски и преп. Антоанета Павлова.

 С танцовото изпълнение на Десислава Деянова от втори клас, СУ „Св. Софроний Врачански“ беше въведена символиката, заложена в старобългарската азбука. Тази символика кодира параметрите на духовното ни развитие във времето.

Спектакълът дари своите духовни послания на публиката, като обедини слово, танц, песен и музика:

в изпълненията на български и чуждестранни студенти от специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“;

в невероятно красивото звучене на солистката от хор „Веселие“ към Медицински университет – Пловдив – Мария-Йоана Станиславова Янкова, и виртуозното изпълнение на гайдаря Атанас Младенов, АМТИИ (худ. ръководител проф. д-р Тодор Киров);

във въздействащия миниспектакъл, представен от София Миланова и танцьори от ансамбъл „Медик“ с гл. худ. ръководител д-р Стефан Йорданов.

 Заедно българи и чужденци приеха със сърцата си логото „Посветени на хуманността“ и поеха общия път през новия необикновен свят на медицината. Няколко фотоакцента въведоха в атмосферата на Университета. „Посветени на хуманността“ даде силата да се открие общото между всички националности. Мъдростта на различните общности се обедини в името на Доброто.

 Студентите от първи курс, ОАЕ с ръководител Васил Димитров представиха на публиката мъдри мисли от активния речник на различни страни:

 По-добре да е обичал и загубил, отколкото да не е обичал изобщо. (Англия)
Better to have loved and lost than not to have loved at all.

 Една птица в ръката е по-добре от десет на дървото. (Арабска)
A bird in the hand is better than ten in the tree.

 Характерът на човека е неговата съдба. (Гърция)
A man’s character is his fate.

 Каквото пише съдбата, не се заличава от ръката. (Гърция)
What fate writes cannot be removed by hand.

 Нищо няма скрито под слънцето. (Гърция)
Nothing is hidden under the sun.

 От две злини човек избира по-малката. (Норвегия)
Of two evils one chooses the lesser.

 Зад облаците небето е винаги синьо. (Норвегия)
Behind the clouds the sky is always blue.

 Вярата може да движи планини. (Норвегия)
Faith can move mountains.
 Първата любов е чиста. (Непал)
The first love is pure.

 Ако не сте сигурни, трябва да попитате. (Финландия)
If you are unsure you should ask.

 Ако вършите работата, работата ви води. (Финландия)
If you do the work, the work guides you.

 Надявай се за най-доброто, но се подготви за най-лошото. (Турция)
Hope for the best, but prepare for the worst.

 По-добре късно, отколкото никога. (Турция)
Better late than never.

 Вчера бях умен, така че исках да променя света; днес съм мъдър, така че се променям. (Турция)
Yesterday I was clever so I wanted to change the world, today I am wise, so I’m changing myself.

 Плодът на търпението е най-сладък. (Пакистан)
The fruit of patience is the sweetest.

Част от групата подари на публиката бели лястовици на Доброто със същите писмени послания.

Беше обявено началото на кампания с мото „Приеми нашето послание“. Всички бяха поканени в продължение на една седмица да подарят в езиковата съкровищница на входа на Департамента мъдри мисли от своите страни или лични мнения за любовта, уважението, толерантността, съпричастността, милосърдието, добрината, семейството…

 Музикална кулминация и край на спектакъла „Диалогът минало – настояще – бъдеще и символиката на старобългарската азбука“ бе песента на Антоанета Ковачева, специалност „Медицина“, IV курс.

По традиция Госпъл хорът към Медицински университет – Пловдив поднесе музикален поздрав към гостите на тържеството.

Обявени бяха и резултатите от литературния конкурс „Словото – светлини и отражения“. Проф. д-р Иван Дечев, дм – Директор на Департамента за езиково и специализирано обучение, и административният старши преподавател д-р Димитър Мирчев връчиха сертификати на отличените участници.

I място

II място

III място

В литературния конкурс участваха още много други любители на словото.

Безброй положителни емоции и настроение внесоха с участието си народен хор „Веселие“ и танцов състав „Медик“.


https://trud.bg/wp-content/uploads/2017/05/ansambal_Belgiya4.jpg

Организаторите и участниците в празника изказаха своите благодарности на проф. д-р Стефан Костянев, Ректор на МУ – Пловдив, на проф. д-р Иван Дечев, Директор на ДЕСО, на цялото университетско ръководство и на всички участващи звена за подкрепата и съдействието при подготовката на тържеството.

Проф. д-р Иван Дечев, дм – Директор на ДЕСО, връчи сертификати на Организационния комитет на тържеството.

.

ПРОГРАМАТА
на втория празничен ден (14 май 2019 г.)
отново бе изключително богата, емоционална и вълнуваща.

Още преди началото на тържеството станахме свидетели на приповдигната
емоциално атмосфера, изпълнена с невероятен творчески ентусиазъм.

Този път водещи на празника бяха очарователните близнаци от групата на
ст. преп. Анета Тошева – Александрос Константину и Йоанис-Николас
Константину, специалност „Медицина“, I курс, 23. група.


Тържеството започна с думите: „Словото е светлина, словото е духовно възвисяване, култура и сила“.

Последваха презентации на чуждестранни азбуки, подготвени от студенти специалност „Медицина“, II курс, 25. група (ръководител – хоноруван преподавател д-р Канелия Славчева).


Ванина Божилова от четвърти курс, специалност „Медицина“, обучение на български език, представи дилогията „Господарката на седемте камъка“. В ролята на литературен критик беше старши преподавател д-р Милена Мулешкова.

Специален поздрав към всички гости отправиха студенти от специалност „Медицина“, първи курс, 21. група с „Още по-малка нощна приказка, в която се разказва за една къртица, която искала да стане птица“ от Людмил Станев (ръководител – преподавател Мария Генова).

Боян Ристов от първи курс, специалност „Медицина“, българско обучение от групата на преподавател Лидия Кавръкова представи презентацията си: „Защо избрах да уча медицина?“.

Студенти от 26. група, специалност „Медицина“, на старши преподавател д-р Милена Мулешкова представиха разговор между лекар и пациент.

Теано Калуциди от Подготвителен курс, втора група, с ръководител старши преподавател Мария Кръстева представи презентация за Атина. Мухаммет-Мустафа Чинчеоглу от същата група ни запозна с красотата на Измир.


Две музикални изпълнения на цигулка създадоха невероятна атмосфера по време на празника. Те бяха представени от Димитрос Игнатиадис, специалност „Медицина“, I курс, 37. група, ОАЕ.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Искрени благодарности на всички участници и ръководители, с помощта на които Секцията по български език превърна честването на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост в традиция!

2018

ПЪРВИ НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

В многовековната история на Света всяка епоха оставя своя траен отпечатък. В забързания ход на времето помним общите представи и забравяме специфичните неща. Това осмисля и идеята да назовем ден, в който ще се докоснем до същината на единиците, чрез които градим националната си история. Да бъдем, значи да помним. Мъдростта на небесния ни покровител св. Йоан Рилски е в словата: Не търсете първенство и началства, но помнете Оногова, Който е казал: „Онзи, който иска да бъде по-голям всред вас, нека бъде слуга на всички.“ Днес, в Деня на народните будители, ние отдаваме почит на всички онези, които са били някога духовни слуги на народа си, както и на тези, които днес са такива, за да има български народ и България!
На 31.10.2018 г. Департаментът за езиково и специализирано обучение организира отново тържество за Деня на будителите. Приветствия поднесоха чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн – Ректор на Медицински университет – Пловдив, и проф. д-р Иван Дечев, дм – Директор на Департамента за езиково и специализирано обучение.
Преподаватели от Секцията по български език представиха заедно със своите студенти вълнуваща програма. Атмосферата беше заредена с тържественост и емоционалност; обедини българи и чужденци в общата идея да се увековечат значимите имена на будители от българската история и съвременност, както и да се даде възможност на чуждестранните студенти да ни запознаят със свои видни духовни водачи.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
админ. ст. преп. д-р Димитър Мирчев
ст. преп. д-р Маргарита Димитрова
ст. преп. д-р Милена Динева-Мулешкова
преп. Димитрия Желязкова
преп. Лидия Кавръкова
преп. Благой Айвазов
Мария Георгиева
инсп. Марина Костова


10 МАЙ 2018 Г.

На 10 май 2018 г. Департаментът за езиково и специализирано обучение към МУ – гр. Пловдив отново организира тържествено честване на празника на духовността в І аудитория на Аудиторния комплекс. Всички се преклонихме пред Покровителите на Европа, Светите братя Кирил и Методий – създатели на първата азбука и на първите книги на старобългарски език, на езика на славяните. Преклонихме се пред красотата и историческата значимост на българското слово. Станахме съпричастни към един от най-светлите български празници, уникален с утвърждаването на духа на знанието.


Приветствия за българския дух, въздействащи със силата на идейността и емоционалността, поднесоха чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн – Ректор на Медицински университет – Пловдив; проф. д-р Иван Дечев, дм – Директор на Департамента за езиково и специализирано обучение; ст. преподавател д-р Димитър Мирчев – Административен старши преподавател на Департамента за езиково и специализирано обучение към МУ – Пловдив.


Програмата беше организирана в две части – официална и емоционална с различни формати за студентски изяви. Активното съдействие на Директора на Департамента – проф. д-р Иван Дечев, дм, за подготовката на тържеството даде възможност на Организационния комитет да включи разнообразни мащабни формати с масово участие на студенти.
Поезията е онази част от историческата мисия на словото, която разкрива духовността чрез единението на красота, емоция и дълбочина на изживяването. В официалната част бяха включени поетични композиции на две групи:
– изпълнение на стихотворенията „Родната реч“ – Иван Вазов и „Родна реч“ – Ран Босилек от студенти от Подготвителен курс, група №2 с художествен ръководител – ст. преп. Мария Кръстева;
– „Благодарим Ви, дръзновени братя…“ – поетично-музикална композиция, посветена на Светите братя Кирил и Методий в изпълнение на студентите Елена Георгиева, Елисавет Делла, Петър Караджов с художествен ръководител: преп. Лидия Кавръкова.
Изпълнението на песента „Една българска роза“ от Надежда Димова – студентка от V курс, специалност „Фармация“, обучение на български език, разтърси залата.

Поздравът от Госпъл хор на студенти от МУ – Пловдив с изпълнението и на български език емоционално обедини всички и приповдигна духа.


Ръководителят на Секцията по български език – ст. преп. д-р Маргарита Димитрова, поздрави присъстващите с празниците и представи журито, най-добрите участници и наградените в заключителната част от състезанието: „Най-добър презентатор“. Смисълът на обединяващата сила на словото и на българския език прозвуча в думите: „Светът около нас е училище, в което всеки може да пожелае да търси и да намира това, с което би осмислил собствения си живот и би станал част от общия позитивен спомен в Пантеона на Космическия ред… Днес нашият урок на Времето ни задава следната задача: докоснете се до света на студентите около Вас и изживейте заедно с тях това, което те са преживели и почувствали, докосвайки се до Вашия свят, до езика Ви и културата Ви.“


Журито – доц. д-р Диана Милиева – председател, ст. преп. д-р Милена Мулешкова и преп. Димитрия Желязкова, определи предварително трима участници за първите три места в раздел Студенти от обучение на английски език, специална награда в раздел Студенти от обучение на български език и специална награда за студенти от Подготвителен курс.


Емоцията във формата дойде при представянето на презентациите от наградените студенти и специално – Клаудия Петрацуоли, специалност Медицина, 31. група, 1. курс.


Чрез обединяващата сила на българското хоро поздрав в официалната и в емоционалната част извън Аудиторния комплекс към всички поднесе танцовият състав към МУ – Пловдив с художествен ръководител: д-р Стефан Йорданов.


Викторина, подготвена от преподавателите по латински език от Секцията по чужди езици – ст. преп. д-р Ивана Икономова и преп. Снежана Цвяткова, включи студентите от публиката в общо участие.
Силата на мисълта променя живота и дава ново начало и нов поглед към света. Всеки от нас има своя емоционална визия за заобикалящото ни. За да станем съпричастни към силата на собствената визия, журито – ст. преп. д-р Милена Мулешкова, преп. Димитрия Желязкова, преп. Антоанета Павлова и хон. преп. Мария Недялкова – Георгиева, представи и награди участниците в заключителния етап от изявата фотографски конкурс на тема „БЪЛГАРИЯ, ПЛОВДИВ, МЕДИЦИНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ” – постерна сесия.
Поезия, музика и танци имат силата да свързват душите и да разгарят огън. От водещата на формата – ст. преп. Розалия Александрова бяхме поканени да подкрепим участниците във формата „Минути на таланта“. Чуждестранни студенти представиха на български поетични творби. Чухме и изключителни музикални произведения, които, заедно с дъжда, приповдигнаха духовете.
Нашата кулинарна почерпка, с която приключи тържеството, беше съчетана с докосване и до мисленето на българина за значението на храната, пресъздадено чрез словата на българските възрожденци.
Общите усилия на преподаватели от секциите по български език и по чужди езици в подготовката по организацията и провеждането на тържеството показа сплотеността на колектива в ДЕСО и това, че заедно можем да постигаме общ позитивен дух в работата и в изживяването, чрез които Департаментът да заема своето достойно място сред останалите звена в Медицинския университет.

Водещи:
Надежда Димова, студентка от V курс, специалност „Фармация“, обучение на български език
ст. преп. Розалия Александрова – за рубриката „Минути на таланта“

Организационен комитет:
Съпредседатели: ст. преп. д-р Маргарита Димитрова, ст. преп. д-р Димитър Мирчев
Членове:
доц. д-р Диана Милиева, ст. преп. д-р Милена Мулешкова, ст. преп. Розалия Александрова, преп. Димитрия Желязкова, преп. Антоанета Павлова, ст. преп. Мария Кръстева, преп. Лидия Кавръкова, преп. Снежана Цвяткова, хон. преп. Мария Недялкова – Георгиева
Почетен председател: доц. д-р Светла Пачева
Превод:
ст. преп. Жана Делипавлова – Младенова, преп. Благой Айвазов