Информация за студентите

Провеждане на изпит по български език за кандидат-студенти

29. 04. 2022 г. – 9.00 ч., ДЕСО;
27. 05. 2022 Г. – 9.00 ч., ДЕСО
09. 09. 2022 г. – 9.00 ч. , ДЕСО

Указания за провеждане на дистанционни финални тестове в ДЕСО

Instructions for on-line based final tests

Лекционен курс (СИД) Философска антропология
Петък 15.30 – 17.00 (онлайн)

Академичен стандарт за лекционен курс (СИП) Философска антропология

Седмични програми – летен семестър – 2021-2022 г.

Тестове

Свободноизбираеми дисциплини.

Учебна програма СИД „Български език за медицински цели“
Учебна програма СИД „Изграждане на умения за изработване и представяне на мултимедийни презентации“

 • Учебна програма СИД „Медицинска комуникация
 • Учебна програма СИД „Философска антропология“
 • Учебна програма СИД „История на медицината“
 • Учебна програма СИД „История на медицината“
 • Конспекти

  Подготвителен курс

  PRACTICAL GUIDE WITH USEFUL TIPS, RECOMMENDATIONS, AND IMPORTANT REFERENCE INFORMATION FOR THE FOREIGN STUDENT
  СПИСЪК НА ИДИОМАТИЧНИ ИЗРАЗИ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ НАЦИОНАЛНОСТИ НА БЪЛГАРСКИ И НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ

  Тестове за Подготвителен курс 2018 – 2019 г.

  ТЕСТОВЕ ВЪРХУ МЕДИЦИНСКИ ТЕКСТОВЕ
  Сборник с въпроси по български език за чуждестранни студенти медици

  (Свалете Tests.zip файла и го разархивирайте. Всички тестове са достъпни и отварят от файла „content.pdf“. Ако Ви попита за блокирано съдържание разрешете на Adobe Flash да бъде ползван.)