Информация за студентите

Във връзка със Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Р България, и Заповед 515/13.03.2020 г. на Ректора на МУ-Пловдив, „Учебен отдел“ преминава на дистанционно обслужване на студенти, преподаватели и външни лица.


Информация може да получите по ел. поща или по телефона от
Инспектор – Марина Костова
тел. 032 / 602 888, e-mail: marina.kostova@mu-plovdiv.bg; mu_deso12plovdiv@abv.bg

Указания за провеждане на дистанционни финални тестове в ДЕСО

Instructions for on-line based final tests

Лекционен курс (СИП) Философска антропология
Сряда 14.15 – 15.45, 10 ст., ДЕСО

Академичен стандарт за лекционен курс (СИП) Философска антропология

Седмични програми – летен семестър – 2019-2020 г.

 • Седмична програма по български език – летен семестър
 • Седмична програма – западни езици – летен семестър
 • Седмична програма по латински език – летен семестър
 • Тестове

 • Подготовка за писмен изпит по български език подготвителен курс I семестър, 2019/2020
 • Тест по български език за чуждестранни студенти от медицинския колеж 2019/2020
 • Подготвителен семестриален тест – дентала медицина, втори курс, ОАЕ
 • Подготвителен семестриален тест- чуждестранни студенти по Медицина и Фармация, II курс, II семестър
 • Подготвителен семестриален тест – Медицина, II курс, АО
 • Подготовка за тест по български език МБО I курс, втори семестър
 • Подготовка за тест по български език фармация втори курс,втори семестър
 • Подготвителен семестриален тест- чуждестранни студенти по Дентала медицина, II курс, II семестър
 • Примерен семестриален тест №2, първи курс, ОАЕ
 • Примерен семестриален тест – II курс, ІI семестър, медицина, ОАЕ
 • Първи курс, първи семестър – медицина и фармация, ОБЕ
 • Първи курс, първи семестър – дентала медицина, ОБЕ
 • Първи семестър, първи курс – медицина, дентална медицина и фармация, ОАЕ
 • I семестър II курс медицина А
 • I семестър II курс дентална медицина Б
 • Първи семестър, втори курс – медицина, дентална медицина и фармация, ОАЕ
 • Входно ниво, ОАЕ, втори курс
 • Конспекти

 • Конспект за устния изпит по български език подготвителен курс, първи семестър, 2019/2020 уч. г.
 • Тестове за Подготвителен курс 2018 – 2019 г.

 • описание
 • Текст към задача VІ. Чуйте текста и отговорете на въпросите
 • Тест

 • ТЕСТОВЕ ВЪРХУ МЕДИЦИНСКИ ТЕКСТОВЕ
  Сборник с въпроси по български език за чуждестранни студенти медици

  (Свалете Tests.zip файла и го разархивирайте. Всички тестове са достъпни и отварят от файла „content.pdf“. Ако Ви попита за блокирано съдържание разрешете на Adobe Flash да бъде ползван.)