Информация за студентите

График за провеждане на поправителна изпитна сесия 2023-2024

Лятна-есенна поправителна сесия

График за провеждане на редовна лятна изпитна сесия 2023-2024

Подготовителен курс

Български език

Физическо възпитание и спорт

Латински език и западни езици

Седмични програми 2023-2024 г.

Изпити и тестове

Тестове за Подготвителен курс 2018 – 2019 г.

ТЕСТОВЕ ВЪРХУ МЕДИЦИНСКИ ТЕКСТОВЕ
Сборник с въпроси по български език за чуждестранни студенти медици

(Свалете Tests.zip файла и го разархивирайте. Всички тестове са достъпни и отварят от файла „content.pdf“. Ако Ви попита за блокирано съдържание разрешете на Adobe Flash да бъде ползван.)

Свободноизбираеми дисциплини

Конспекти

PRACTICAL GUIDE WITH USEFUL TIPS, RECOMMENDATIONS, AND IMPORTANT REFERENCE INFORMATION FOR THE FOREIGN STUDENT
СПИСЪК НА ИДИОМАТИЧНИ ИЗРАЗИ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ НАЦИОНАЛНОСТИ НА БЪЛГАРСКИ И НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ