Вариант за изпит по български език за специалност „Дентална медицина“, обучение на български език, 2022 – 2023