Вариант за изпит по български език за специалност „Медицина“ и специалност „Фармация“, обучение на български език, 2022 – 2023