Вариант за изпит по български език за специалност „Медицина“, обучение на английски език, 2021 – 2022