Академичен стандарт за СИД „Изграждане на умения и изработване на мултимедийни презентации“