Първи семестър, първи курс – медицина, дентална медицина и фармация, ОАЕ

Първи семестър, първи курс - медицина, дентална медицина и фармация, ОАЕ