Първи семестър, втори курс – медицина, дентална медицина и фармация, ОАЕ

Първи семестър, втори курс - медицина, дентална медицина и фармация, ОАЕ