Състав на Съвета на департамента

Председател на Общото събрание на ДЕСО при МУ – Пловдив

Ст. преп. Детелина Милева, дх

Зам. председател на Общото събрание на ДЕСО при МУ – Пловдив

Ст. преп. Евгений Кадийски

Членове на Съвета на ДЕСО при МУ – Пловдив

1. Доц. Димитър Мирчев, диф
2. Доц. Диана Милиева, дф
3. Ст. преп. Маргарита Димитрова, дф
4. Ст. преп. Детелина Милева, дх
5. Ст. преп. Веселин Александров, дб
6. Ст. преп. Златина Желева
7. Ст. преп. Евгений Кадийски
8. Адриана Петкова – студент