Състав на Съвета на департамента

Председател на Общото събрание на ДЕСО при МУ – Пловдив

ст. преп. Милена Динева-Мулешкова, дф

Зам. председател на Общото събрание на ДЕСО при МУ – Пловдив

ст. преп. Благой Айвазов

Членове на Съвета на ДЕСО при МУ – Пловдив

1. доц. Димитър Мирчев, диф
2. доц. Албена Иванова, дп
3. ст. преп. Милена Динева-Мулешкова, дф
4. ст. преп. Детелина Милева, дх
5. ст. преп. Костадин Каналев, дп
6. ст. преп. Златина Желева
7. ст. преп. Димитрия Желязкова
8. ст. преп. Лидия Кавръкова
9. ст. преп. Кирил Каблешков
10. преп. Сема Куцарова, дф
11. преп. Снежана Цвяткова
12. преп. Каменка Рангелова

13. Студент