Състав на Съвета на департамента

Председател на Общото събрание на ДЕСО при МУ – Пловдив

Ст. преп. Детелина Милева, дх

Зам. председател на Общото събрание на ДЕСО при МУ – Пловдив

Ст. преп. Евгений Кадийски

Членове на Съвета на ДЕСО при МУ – Пловдив

1. доц. Димитър Мирчев, диф
2. доц. Албена Иванова, дп
3. ст. преп. Милена Динева-Мулешкова, дф
4. ст. преп. Детелина Милева, дх
5. ст. преп. Маргарита Димитрова, дф
6. ст. преп. Ирина Митърчева, дф
7. ст. преп. Веселин Александров, дб
8. ст. преп. Гергана Петкова, дф
9. ст. преп. Златина Желева
10. Адел Хилал – студент