Учебна програма по Български език за чуждестранни студенти обучение на английски език от специалност „Медицина“, по учебни планове 2021/2022 и 2022/2023 год.