Учебна програма по Български език за чуждестранни студенти обучение на български език от специалност „Медицина“ по учебен план 2020/2021 год.