Програма и академичен стандарт за специалност „Дентална медицина“, обучение на български език