Програма и академичен стандарт за специалност „Фармация“, обучение на английски език