Програма и академичен стандарт за специалност „Медицина“, обучение на български език