Свали програмата по Латински език за специалност „Медицинска сестра“

Свали програмата по Латински език за специалност "Медицинска сестра"