График за записване и избор на вид спорт, за студентите от първи курс, всички специалности