Kолектив на „Секция по природни науки“ и „Секция по български език“, Медицински университет – Пловдив

Kолектив на "Секция по природни науки" и "Секция по български език", Медицински университет - Пловдив

Kолектив на „Секция по природни науки“ и „Секция по български език“, Медицински университет – Пловдив