Факултетен съвет

Председател на Общото събрание на ФФ при МУ – Пловдив

Доц. Здравка Велкова, дт

Зам. председател на Общото събрание на ФФ при МУ – Пловдив

Доц. д-р Анелия Биволарска, дб

Членове на факултетен съвет на ФФ при МУ – Пловдив

Хабилитирани преподаватели

 1. Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм
 2. Проф. д-р Людмил Пейчев, дм, мзм
 3. Проф. Пламен Загорчев, дбн
 4. Проф. Румен Младенов, дб
 5. Проф. Валентин Турийски, дб
 6. Проф. Татяна Влайкова, дб
 7. Проф. Кирил Гавазов, дх
 8. Доц. Бисера Пиличева, дф
 9. Доц. Илияна Стефанова – Кънчева, дб
 10. Доц. Йорданка Узунова, дб
 11. Доц. Калин Иванов, дф
 12. Доц. Станислав Георгиев, дф
 13. Доц. д-р Мария Атанасова, дб
 14. Доц. д-р Михаил Петров, дм
 15. Доц. Наталия Присадова, дб
 16. Доц. Стела Димитрова, дх
 17. Доц. д-р Таня Денева, дм
 18. Доц. Нико Бенбасат, дф

  Нехабилитирани преподаватели

 19. Гл. ас. д-р Мария Ивановска, дм
 20. Доц. Станислава Иванова, дф

  Студенти

 21. Георги Георгиев Асенов
 22. Георги Стоилов Желязков
 23. Жан Димитров Башев
 24. Никола Емилов Хумчев