Факултетен съвет

Председател на Общото събрание на ФФ при МУ – Пловдив

проф. д-р Людмил Пейчев, дм, мзм

Зам. председател на Общото събрание на ФФ при МУ – Пловдив

Доц. д-р Анелия Биволарска, дб

Членове на факултетен съвет на ФФ при МУ – Пловдив

Хабилитирани преподаватели

 1. Доц. Калин Иванов, дф – Декан
 2. Проф. Кирил Гавазов, дх
 3. Доц. Станислава Иванова, дф
 4. Проф. д-р Людмил Пейчев, дм, мзм
 5. Доц. Стела Димитрова, дб
 6. Доц. Пламен Кацаров, дф
 7. Доц. Даниела Кафалова, дф
 8. Доц. Елисавета Апостолова, дм
 9. Доц. Наталия Присадова, дб
 10. Доц. Николина Милчева, дх
 11. Доц. Станислав Георгиев, дф
 12. Доц. Нико Бенбасат, дф
 13. Проф. Пламен Загорчев, дбн
 14. Проф. Валентин Турийски, дб
 15. Доц. Здравка Велкова, дт
 16. Доц. Илияна Стефанова-Кънчева, дб
 17. Проф. Манчо Манев, дматн
 18. Доц. Пламен Стоянов, дб
 19. Доц. д-р Анелия Биволарска, дб
 20. Доц. Йорданка Узунова, дб
 21. Проф. Румен Младенов, дб
 22. Проф. Татяна Влайкова, дб
 23. Доц. Бисера Пиличева, дф
 24. Нехабилитирани преподаватели

 25. Гл. ас. Диана Карчева-Бахчеванска, дф
 26. Гл. ас. Райна Ардашева, дб
 27. Студенти

 28. Теодора Дечева