Факултетно управление

Управление на Фармацевтичен факултет на МУ – Пловдив
Декан
доц. Калин Иванов, дф
доц. Калин Иванов, дф
Доц. маг.-фарм. Калин Иванов, дф

Декан
гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №15-а
тел. 032 /200 750, 032 / 200 751

e-mail: [email protected]
Заместник-декан по учебна дейност
Diana Karcheva- Bahchevanska
Diana Karcheva- Bahchevanska
доц. Диана Карчева-Бахчеванска, дф

Заместник-декан по учебна дейност
гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №15-а
тел. 032/200 751

e-mail: [email protected]

[email protected]

Заместник-декан по научноизследователска дейност
Катедра по медицинска физика и биофизика
Prof.-Valentin-Turiyski,dbi
проф. Валентин Турийски, дб

Заместник-декан по научноизследователска дейност
гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №15-а
тел. 032/200 751

e-mail: [email protected]

[email protected]

Заместник-декан по международно сътрудничество и проектна дейност
N.-Milcheva
Николина Милчева
доц. Николина Милчева, дх

Заместник-декан по международно сътрудничество и проектна дейност
гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №15-а
тел. 032/200 751

e-mail: [email protected]

[email protected]
Заместник-декан по качество и акредитация
Катедра по Фармакология, токсикология и фармакотерапия
Elisaveta-Apostolova
доц. Елисавета Апостолова, дм

Заместник-декан по качество и акредитация
гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №15-а
тел. 032/200 751

e-mail: [email protected]

[email protected]
Инспектор на деканат
Даниела Атанасова
Инспектор на деканат
тел. 032 / 200 751