Седмичен график за упражнения и лекции по Фармакогнозия II -зимен семестър на учебната 2020/2021 г.