Колектив на катедра по фармакогнозия и фармацевтична химия, Медицински университет – Пловдив

Колектив на катедра по фармакогнозия и фармацевтична химия, Медицински университет - Пловдив