Седмичен график за упражнения и лекции по Фармацевтична химия III курс -зимен семестър на учебната 2020/2021 г.