Седмичен график за упражнения и лекции по Фармацевтична химия – летен семестър на учебната 2022-2023г.