Седмичен график за упражнения и лекции по Фармацевтична химия III курс- летен семестър на учебната 2021-2022г.