Седмичен график за упражнения и лекции по Фармакогнозия – летен семестър на учебната 2022-2023г.