Изисквания за провеждане на колоквиум по Социална фармация и фармацевтично законодателство след завършване на преддипломен стаж