Изисквания за провеждане на колоквиум по Технология на лекарствените форми и Биофармация след завършване на преддипломен стаж