Академичен стандарт за учебна дисциплина „Обща и неорганична химия“

Академичен стандарт за учебна дисциплина "Обща и неорганична химия"