Седмичен график за упражнения и лекции по “Обща и неорганична химия”

Седмичен график за упражнения и лекции по “Обща и неорганична химия”