График за провеждане на допълнителна поправителна сесия по биохимия за студенти от специалност „Дентална медицина“

График за провеждане на допълнителна поправителна сесия по биохимия за студенти от специалност "Дентална медицина"