График за провеждане на допълнителна поправителна сесия по биохимия за студенти от специалност „Фармация“

График за провеждане на допълнителна поправителна сесия по биохимия за студенти от специалност "Фармация"