График за провеждане на допълнителна поправителна сесия по биохимия за студенти от специалност „Медицински лаборант“

График за провеждане на допълнителна поправителна сесия по биохимия за студенти от специалност "Медицински лаборант"