График за провеждане на допълнителна поправителна сесия по биохимия за студенти от специалност „Лекарски асистент“

График за провеждане на допълнителна поправителна сесия по биохимия за студенти от специалност "Лекарски асистент"