График за провеждане на допълнителна поправителна сесия за студенти от специалност “Медицина“

График за провеждане на допълнителна поправителна сесия за студенти от специалност ''Медицина''