Програма на лекционния курс по биохимия за специалност “Медицински лаборант“

Програма на лекционния курс по биохимия за специалност “Медицински лаборант“