СЕДМИЧЕН ГРАФИК на занятията по биохимия за студенти от специалност “Дентална медицина“ – 2-ри семестър – 2023-2024 учебна година (1)

СЕДМИЧЕН ГРАФИК на занятията по биохимия за студенти от специалност ''Дентална медицина'' - 2-ри семестър - 2023-2024 учебна година (1)