Изисквания към студентите от за провеждане на дистанционен изпит по Фармацевтична ботаника, летен семестър 2019/2020 г