Седмичен график на упражнения по химия за студенти по Дентална медицина, врори семестър на уч. 2022_2023г