изискванията за полагате на колоквиум пред държавен изпит по: Фармакология, Фармакотерапия и Токсикология